Akyazi
+14°C

Yük.: +14°

Düş.: +14°

Pe, 28.04.2016

Haberler

Oda Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

  • 03.12.2020
  • akyazitso

 

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ( ATSO ) Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar , 17/11/2020 tarih ve 31307nolu sayıda  yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı ‘Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun’ uyarınca Üyelerimizin 2020 yılı 1. Taksit tutarları ile Ödenmemiş olan 2019 - 2018 - 2017 - 2016 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir. Odaların  17/11/2020 tarihinden önceki borçlar için yeniden yapılandırma ve faizlerin affını içeren yasanın ekonomik sıkıntı içindeki işletmelere rahat bir nefes aldıracağını söyledi.

“Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun Çerçevesinde TOBB’a bağlı Oda borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya dileyen üyeler yine gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihinde kadar Oda Muhasebe müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2020 Salı tarih ve 31307 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin 2020 yılı 1. Taksit tutarları ile Ödenmemiş olan 2019 - 2018 - 2017 - 2016 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.
Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 OCAK 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile Bizzat Odamıza gelerek müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran Üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ( İlk Taksit Tarihi : 28/ ŞUBAT /2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ( Son Taksit Tarihi : 31.TEMMUZ. 2021) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir.
Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere taksitlendirebileceklerdir. Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/ OCAK /2021) başvuruda bulunacaklardır.
Başvuru Odamıza Aşağıda örneği bulunan Dilekçe ile Fiziksel olarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
NOT: Dilekçe için dosyaya tıklayın.

Oda Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Oda Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması