Akyazi
+14°C

Yük.: +14°

Düş.: +14°

Pe, 28.04.2016

Ticaret Sicil Memurluğu > Ticaret Sicil Müdürlüğü > Ticaret Sicilde İstenen Evraklar

Ticaret Sicilde İstenen Evraklar


Gerçek Kişiler:
1.İki adet İmza Beyannamesi
2.Vergi Levhası fotokopisi
3.Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
4.Tutulan Ticari defterin Noter Tasdik kısmının fotokopisi
5.İkametgah İlmühaberi (Resimli, muhtardan ya da noterden)
6.Nufüs Kağıdı örneği (Resimli, muhtardan ya da noterden)
7.Taahhütname (Oda tarafından verilen)
8.Odadan verilen Matbu Dilekçe 

Tüzel Kişiler:
1.Noterden ve Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğünden onaylı en az 4 adet şirket esas mukavelesi
2.Sermayenin binde ikisinin Merkez Bankası tüketiciyi koruma fonuna yattığına ilişkin makbuz
3.Şirket yetkilisinin İmza Beyannamesi
4.Şirket ortaklarının Nüfus Kağıt örnekleri (resimli, muhtardan ya da noterden)
5.Şirket ortaklarının İkametgah örnekleri (resimli, muhtardan ya da noterden)
6.Taahhütname (oda tarafından verilen)
7.Odadan verilen Matbu Dilekçe 

ODAYA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
Gerçek Kişiler:
1.Sicil Tasdiknamesi (aslı)
2.İlan Gazetesi (aslı)
3.İmza Sirküleri (aslı)
4.Nüfus Kayıt Örneği (aslı, resimli)
5.İkametgah İlmühaberi (Resimli, muhtardan ya da noterden)
6.İki (2) adet fotoğraf

Tüzel Kişiler:
1.Ticaret Sicil Tasdiknamesi (aslı)
2.İlan Gazetesi (aslı)
3.İmza Sirküleri (aslı)
4.Ana Sözleşme (aslı)
5.Şubeler için kuruluş merkez gazetesi
6.Şirket ortakları için nüfus cüzdanı sureti
7.Şirket ortakları için ikametgah ilmühaberi