İletişim Hattı +90 (264) 418 84 85
Ticaret Sicil Memurluğu > Oda Sicil Memurluğu > Kapasite Raporu

NOT  :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Akbank ANKARA Bakanlıklar ŞUBESİ         TR 350004600153888000069072 IBAN No’lu hesaba 700.00 TL. kapasite onay ücreti olarak yatırılacak ve makbuz ile 2 adet fotokopisi başvuru formuna eklenecektir. 

 

 

 

Kapasite Raporu

 

 

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını İstanbul Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde, Kapasite Şubesi düzenlemektedir.

İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Kapasite Şubesi tarafından görevlendirilen ekspertiz heyetleri ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır. İstanbul Sanayi Odası bu hizmeti hızla verebilmek ve Ankara'ya belgenin ulaştırılması esnasında zaman kaybını engellemek için özel kurye kullanmaktadır.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır. Günün teknolojilerini yansıtmayan kriterlerin tespiti ve güncelleştirilmeleri de Kapasite Şubesinin görevleri arasındadır.

Ayrıca, kamu kurumlarının firmalar hakkındaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden faydalanılmaktadır.

Kapasite Şubesi, kapasite raporlarındaki ürünlerin DİE tarafından belirlenmiş US97 Ulusal Ürün Sınıflamasına göre kodlama çalışmasını sonuçlandırmış ve uygulamaya koymuştur.

Bu uygulama ise, ürün bazında toplam kapasite ve üretici firma bilgisine hızla ulaşılmasını sağlayacaktır

Ön Kapasite Raporu

 

Ön kapasite raporu, tamamen yeni kurulmakta olan işletmeler için düzenlenir.


Ön kapasite tespiti için odaya yapılacak talepte, işyerinin Odaya tescil ettirilmesi, binanın inşaatının tamamlanma aşamasında  veya kiralanmış olması şarttır. Bu husus resmi vesikalarla belgelendirilmelidir. Bu vesikalar kiralamada mukavele, diğer hallerde arazi veya bina mülkiyetinin tapusu, inşaatta ise belediyeden, belediye hudutları dışında ise ilgili mercilerden alınmış ruhsat ve tasdikli projedir.
Ayrıca, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması veya teminine dair ilgili kurumlarla mukavele yapılmış bulunması şarttır.
Ön kapasite talebinde yer alan makine ve tesisatın tamamı ithal yolu ile temin ediliyorsa; gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir. Tamamı yurt içinden temin edilmiş olan makine ve tesisatın, talep sahibi üyenin Odaya tescil ettirilmiş işyerinde mevcut  veya imalatçı firma ile sipariş anlaşmasının olması ve talep sahibi firma mülkiyetinde bulunduğunun belgelendirilmesi,
Makine ve tesisatın kısmen yurt dışından, kısmen de yurt içinden temin edilmesi halinde; yurt içinden temin olunanların imalatı tamamlayan makineler olması esastır. Bu raporların kapasite yönünden geçerlilik süresi (yukarıdaki şartlar geçerli olmak üzere)  bir yıldır. Bu süre içinde kurulup çalışmaya başlamayan ve bu sebeple kati  kapasitesini     yaptırmamış olan tesislerin ön kapasiteleri iptal olunur.
Aynı tesis için  ikinci bir ön kapasite tespiti yapılamaz ve rapor tanzim edilemez.

KAPASİTE_RAPORU_MÜRACAAT_FORMU.doc

NOT :   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Akbank ANKARA Bakanlıklar ŞUBESİ         TR 350004600153888000069072 IBAN No’lu hesaba 700.00 TL. kapasite onay ücreti olarak yatırılacak ve makbuz ile 2 adet fotokopisi başvuru formuna eklenecektir. 

 

 

KAPASİTE_RAPOR_DİLEKÇE.xls

KAPASİTE_RAPOR_GEREKLİ_EVRAKLAR.xls

 

Sanayi ve Kapasite

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç