Akyazi
+14°C

Yük.: +14°

Düş.: +14°

Pe, 28.04.2016

Ticaret Sicil Memurluğu > Oda Sicil Memurluğu > Oda Sicil Memurluğu Genel Hizmetleri

Oda Sicil Memurluğu Genel Hizmetleri

 Yeni üye kayıt başvurularını sonuçlandırmak. Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi itibariyle Odaya kaydını yapmak, sicil dosyasını tutmak ve muhafaza etmek.

  • Üyeliğe kaydolunan Meslek grupları ve aidat derecelerinin tespiti, değiştirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal ettirilmesini sağlamak.

  • Odaya kaydı gerektiği halde başvurmayanları izlemek ve kayıt yaptırılmasını sağlamak.

  • Kayıtlı üyelerin durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak.

  • Üyelerin belge taleplerini karşılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek.

  • Oda üyelerinin kimlik taleplerini karşılamak.

  • Üyelerin ve diğer kuruluşların sicil kayıtlarına ilişkin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak.

  • Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki işlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek.

  • Oda üyelik kayıtlarının terkinini yapmak.

  • Oda organlarının 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve tüzüğüne göre seçimlerinin yapılmasını sağlamak.